ลดค่าปุ๋ย ด้วยน้ำปุ๋ย          ปีที่แล้วฟาร์มสุกรทั่วประเทศของซีพีเอฟ มีการปันน้ำปุ๋ย (น้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ) ให้ชุมชนรอบฟาร์มไปแล้วกว่า 380,000 ลบ.ม. ล่าสุดปีนี้ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าโครงการปันน้ำปุ๋ย 106 ราย พื้นที่รวม 3,577 ไร่ ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้มากกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือปันน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงชำแหละ ขอนำน้ำไปใช้ในไร่อ้อยพื้นที่ 100 ไร่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และยังช่วยลดค่าปุ๋ยให้เกษตรกรได้ถึงปีละ 300,000 บาท          สถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงในปี 2562 ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนให้ทุกฝ่ายระดมสรรพกำลังช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อการเกษตร ภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรได้ โดยตั้งแต่ปี 2547 ฟาร์มสุกรทั่วประเทศของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมช่วยชุมชนและเกษตรกรด้วยการปันน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพส่งให้ชุมชนนำไปใช้เพื่อการเกษตร 

 ส.ค. 62


 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
ราคาน้ำมัน

ผู้ชม
วันนี้ 54
เมื่อวาน 675
ทั้งหมด 105,173
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 54
เมื่อวาน 680
ทั้งหมด 128,877
 
เว็บสำเร็จรูป
×