เปลี่ยนข้าวเป็นแยมทานง่าย

     ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ KCG ต่อยอดข้าวไรซ์เบอร์รี่ สู่รูปแบบสเปรด ให้น้ำตาลและพลังงานต่ำ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนา การันตีคุณภาพสินค้าด้วยรางวัลจากประเทศเกาหลีใต้ ด้าน เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เตรียมพัฒนาเชิงพาณิชย์ในแบรนด์อิมพีเรียล ซึ่งตอนนี้อยู่ช่วงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI-TU) ร่วมกับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KCG) เปิดตัวนวัตกรรมซุปเปอร์ฟู้ด "ไรซ์เบอร์รี่สเปรด" (Riceberry Spread) แยมข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำตาลต่ำ โดยมีพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง "สูตรและกรรมวิธีการผลิตไรซ์เบอร์รี่สเปรด" ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต            รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย เรื่อง "สูตรและกรรมวิธีการผลิตไรซ์เบอร์รี่สเปรด" ระหว่าง "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" และ "บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด" (KCG) เพื่อนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยสู่ตลาดซุปเปอร์ฟู้ด (Super Food) หรืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงตอบโจทย์กับความต้องการของทั่วโลก 

     มธ. วางเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานผู้ให้ทุน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ถือครองสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และประเทศสู่ระดับสากลต่อไป            ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. หรือ SCI-TU กล่าวว่า SCI-TU ได้ขานรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดอบรม ส่งเสริมและผลักดันคณาจารย์นักวิจัย และนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ให้ต่อยอดองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาของภาคอุตสาหกรรมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านอาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับบริษัทเอกชนได้จริงจำนวนมาก โดยล่าสุดคือ "ไรซ์เบอร์รี่สเปรด" แยมข้าวน้ำตาลต่ำและให้พลังงานต่ำ  

          "นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของคนไทย ในการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักจากวัตถุดิบออร์แกนิคจากภาคการเกษตรของไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในการผลักดันงานวิจัยขึ้นห้างได้สำเร็จอย่างมีศักยภาพ และตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง" ดร. ณัฐธนนท์ กล่าว            ดร. สุธีรา วัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ในการพัฒนาสูตรและทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กล่าวเสริมว่า ทีมวิจัยได้พัฒนาซุปเปอร์ฟู้ด "ไรซ์เบอร์รี่สเปรด" (Riceberry Spread) แยมข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำตาลต่ำ ที่มาพร้อมคุณประโยชน์ทางโภชนาการสูงและกระตุ้นระบบขับถ่าย ด้วยส่วนผสมของวัตถุดิบหลัก 4 ชนิดดังนี้ 1. แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิค โดยมูลนิธิโครงการเพื่อนพึ่งภาฯ 2. น้ำมัลเบอร์รี่ ที่ต่างมีองค์ประกอบของสารแอนโธไซยานินที่ช่วยในเรื่องต้านอนุมูลอิสระ 3. น้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน ประกอบด้วยฟรุกโทโอลิโกแซคคาไรด์ (fructo-oligosaccharides; FOS) ซึ่งเป็นใยอาหารและพรีไบโอติก และ 4. นมสด ช่วยเพิ่มกลิ่นรสและเนื้อสัมผัส 

          ทั้งนี้ แยมข้าวดังกล่าว จะมีลักษณะคล้ายแยมทั่วไป ข้นหนืด แต่มีกลิ่นหอมของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และมัลเบอร์รี่ พร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์ในขวดหรือถุง และฆ่าเชื้อด้วยวิธีการทำให้อาหารปลอดภัยโดยการใช้ความร้อน (Pasteurization) สามารถเก็บได้นานมากกว่า 6 เดือนที่อุณหภูมิห้อง เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บรักษา พกพาและรับประทาน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทีมนักวิจัยร่วมสาขาฯ คือ ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และทีมนักวิจัยของ รศ.ดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนองค์ความรู้และวัตถุดิบ คือ น้ำเชื่อมพรีไบโอติกจากแก่นตะวัน เพื่อทำการวิจัยและพัฒนา 

          อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์แยมข้าวไรซ์เบอร์รี่น้ำตาลต่ำนี้ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและ Special Price จากประเทศกาตาร์ การันตีคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากเวทีประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (Seoul International Invention Fair: SIIF 2016) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมของคณะที่ได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าว ในปี 2562 (SIIF 2019) คือ "ผงปรุงรสจากเปลือกกุ้งล็อปสเตอร์" แคลเซียมสูง โปรตีนสูง โซเดียมต่ำ "วาฟเฟิลชะอมกรอบ" ไส้แยมกระเจี๊ยบเขียวรสแกงส้ม และ "แครกเกอร์มังสวิรัติจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่" ปราศจากกลูเตน โปรตีนสูง และไฟเบอร์สูง            ดร. วาทิต ตมะวิโมกษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KCG) อาหารเพื่อสุขภาพ ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพยิ่งขึ้น เป็นผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด บริษัทฯ จึงจับมือร่วมกับภาคการศึกษาอย่าง มธ. เพื่อต่อยอด "ไรซ์เบอร์รี่สเปรด" สู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ อิมพีเรียล (Imperial) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่ต้นตำรับและมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมหลากหลายจำหน่ายในตลาด  

          สำหรับแผนการตลาด KCG เตรียมนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จำหน่ายในรูปแบบ B2B (Business to Business) ให้กับกลุ่มธุรกิจอาหาร โรงแรม โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาแพกเกจจิ้ง ตราสินค้า ขนาด เพื่อให้สอดรับกับการใช้งานในแต่ละธุรกิจ รวมทั้งขยายสู่ช่องทางจำหน่ายในรูปแบบ B2C (Business to Consumer) ผ่านโมเดิร์นเทรด ร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นต้น เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันยังมีแผนนำวัตถุดิบหรือไส้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อื่นๆ ตามสายการผลิตของบริษัทฯ อาทิ เวเฟอร์ คุกกี้ และบิสกิต เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ 

   ก.พ. 63


 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
อัตราแลกเปลี่ยน
ผู้ชม
วันนี้ 595
เมื่อวาน 329
ทั้งหมด 114,843
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 645
เมื่อวาน 343
ทั้งหมด 138,995
 
เว็บสำเร็จรูป
×