วศ.ใช้ NQI ดันจีดีพีไทย 4.5 ล้านล้าน

     กรมวิทย์ ร่วมกับ 16 สถาบันการศึกษา ยกระดับสินค้า-บริการ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ NQI และสอดรับกับนโยบาย BCG ที่ภาครัฐให้ความสำคัญ อีกทั้งจะต่อยอดไปสู่การเพิ่ม  จีดีพีของประเทศให้มีมูลค่าถึง 4.5 ล้านล้านบาท โดยขณะนี้มีผลิตภัณฑ์รอการรับรองอีกกว่า 2 หมื่นหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาไปเป็นศูนย์วิจัย พัฒนา ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย       นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา 16 แห่งทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือยกระดับสินค้าและบริการ สู่การสร้างมาตรฐานผ่านการตรวจสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ หรือ NQI (National Quality Infrastructure) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ BCG หรือ Bio – Circular- Green Economy ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น

     “การยกระดับคุณภาพด้วยมาตรฐานดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของรัฐบาล จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 21% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านล้านบาท ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มให้ได้อยู่ที่ 25% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท” นายสุวิทย์ กล่าว


      สำหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสนับสนุนในการประเมินผลและรับรองสินค้าและบริการ ที่รองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างครบถ้วน สามารถครอบคลุมอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อให้ทันกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของประเทศที่อยู่ระหว่างขอรับรองอยู่ประมาณกว่า 20,000 หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันสามารถให้การรับรองไปได้เพียง 1,000 กว่าหน่วยงาน เนื่องจากบุคคลากรภาคอุตสาหกรรมในด้าน NQI มีไม่เพียงพอ ทำให้การบริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่จะส่งผลต่อขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ

     ดังนั้นการพัฒนาระบบ NQI ของกรมวิทยาศาสตร์บริการในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาและการบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของอาเซียน ที่จะมีความสามารถทางการวัดและวิเคราะห์สูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย มีอุตสาหกรรมบริการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ มีบริการวิเคราะห์ ทดสอบ คุณภาพระดับโลก เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ เทียบเท่ากับคุณภาพสินค้าของกลุ่มประเทศชั้นนำ เช่น สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น


     นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ออกสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ โดยการนำระบบ NQI มาใช้ในการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการรับรองในด้านต่างๆ ทั้งด้านมาตรวิทยาที่จะช่วยในการวิเคราะห์ ทดสอบ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติได้จริง การกำหนดมาตรฐาน การรับรองระบบงาน การตรวจสอบและรับรอง และการกำกับดูแลตลาด ซึ่งจะทำให้การทำงานเกิดการเชื่อมโยงของระบบที่จะนำไปสู่การยกระดับให้สินค้าไทยได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ


   ธ.ค. 62


 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
อัตราแลกเปลี่ยน
ผู้ชม
วันนี้ 615
เมื่อวาน 329
ทั้งหมด 114,863
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 672
เมื่อวาน 343
ทั้งหมด 139,022
 
เว็บสำเร็จรูป
×