ITEL ตุนงานใหม่ให้รับรู้รายได้พันล้าน

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ย้ำชัดไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ไม่ประมาท ป้องกันทุกจุดให้ดีที่สุด เพื่อลูกค้า คู่ค้า ล่าสุดคว้างานระบบเครือข่ายเสมือนและระบบแจ้งเตือนข้อความสั้น (SMS) ของ กปภ. อีก 17 ล้าน ช่วยเสริมแบ็กล็อกในมือให้ถึงหนึ่งพันล้านบาท และมั่นใจธุรกิจจะยังเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการของภาครัฐ-เอกชน ที่เร่งลงทุนด้านโทรคมนาคม นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯ เองได้มีมาตรการรับมือ และติดตามประเมินความเสี่ยงในทุกด้านอย่างใกล้ชิด ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ แต่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การหารือทางโทรศัพท์กับลูกค้า หรือติดต่อทาง Video Conference เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งกับพนักงานบริษัทฯ และกับลูกค้าของบริษัทฯ เช่นเดียวกับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำงานสลับกันตามความเหมาะสม และแยกพื้นที่ในการทำงานเพื่อลดการข้ามพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่ระบาดระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ด้วยแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงและยึดมั่นใน SLA ที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ  

ดังนั้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเบื้องต้นพิจารณาที่จะเพิ่มขนาดช่องสัญญาณให้กับลูกค้าทุกรายมากขึ้นเป็น  2 เท่า เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่อาจจะเกิดสูงขึ้น และรองรับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำงานจากที่บ้าน อาจจะเกิดการเข้าใช้งานพร้อมๆ ทั้งนี้การเพิ่มขนาดช่องสัญญาณจะช่วยให้ลูกค้าเบาใจในเรื่องของคอขวดไปได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงเร่งหารือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องหลังจากที่โมบายโอเปอร์เรเตอร์แต่ละแห่งได้เข้าสู่โหมดการลงทุนหลังการประมูลคลื่นความถี่ในการให้บริการ 5G     ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมที่จะเฝ้าระวังและสื่อสารกับพนักงานในสังกัดของตนเอง โดยเป็นกลุ่มที่มีอำนาจตัดสินใจสั่งการได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการซักซ้อมเพื่อวิเคราะห์หาจุดที่สามารถปรับปรุงได้ เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องบังคับใช้แผนสำรองทางธุรกิจ (BCP)  

“เราพร้อมที่จะร่วมกันต่อสู้และฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปกับลูกค้าและพนักงานของเรา โดยตั้งเป้าที่จะดูแลพนักงานของบริษัทฯ ให้ปลอดภัย และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้สามารถดูแลบริการที่ได้ให้สัญญากับลูกค้าของบริษัทฯ เอาไว้ และรักษามาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่สะดุดแม้ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ” กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม กล่าว   

ล่าสุดบริษัทฯ ชนะการประมูลประกวดราคาบริการระบบเครือข่ายเสมือนและระบบแจ้งเตือนข้อความสั้น (SMS) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศสำหรับผู้ใช้น้ำ มูลค่าโครงการรวม 17,120,000.00 บาท   โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าของโครงการ และมีระยะเวลาการให้บริการ 1 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีการทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายน 2563 

โครงการดังกล่าว จะช่วยทำให้บริษัทฯมีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) เพิ่มขึ้นระดับพันล้านบาท อีกทั้งธุรกิจด้านโทรคมนาคมมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง ITEL มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดำเนินโครงการต่างๆ ด้วยประสบการณ์ในวงการโทรคมนาคมมายาวนาน จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินโครงการดังกล่าวจากการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งการได้รับงานในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันให้สูงขึ้น มองภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2563 จะเป็นปีที่ดี และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการที่บริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น   

แม้ในภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยจะชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 นั้น บริษัทฯมั่นใจว่า จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ เพราะงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที่ยื่นประมูลนั้นเป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความจำเป็นและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ดังนั้นการประมูลงานยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯมีรายได้ที่เติบโตขึ้นจากปีก่อน     เม.ย. 63

 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
อัตราแลกเปลี่ยน
ผู้ชม
วันนี้ 585
เมื่อวาน 329
ทั้งหมด 114,833
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 620
เมื่อวาน 343
ทั้งหมด 138,970
 
เว็บสำเร็จรูป
×