จากลำไยไปเป็น “ละพูน”    วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ลำไยอบกึ่งแห้ง “ละพูน” หนึ่งในสินค้าไปรษณีย์เพิ่มสุข ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยอบกึ่งแห้งเกิดจากไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นโอกาสต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตลำไยสด รวมทั้งแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำ  

ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมผลักดันและสนับสนุนผลงานวิจัยจาก ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นนวัตกรรมลำไยอบกึ่งแห้ง ครั้งแรกของประเทศไทย และนำองค์ความรู้ถ่ายทอดไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ในการนี้คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วยรศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนอธิการบดี กล่าวรายงานการใช้องค์ความรู้นวัตกรรมลำไยอบแห้ง และความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยผู้สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์อบกึ่งแห้งได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง หรือที่ 24 shopping ที่ทำการไปรษณีย์ในเขต ปข. 5 เว็ปไซต์ thailandpostmart และ NSP Inno Store อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  
  ส.ค. 62


 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
ราคาน้ำมัน

ผู้ชม
วันนี้ 63
เมื่อวาน 275
ทั้งหมด 71,696
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 68
เมื่อวาน 285
ทั้งหมด 92,094
 
เว็บสำเร็จรูป
×