หม่อนไหมได้พลังแดดช่วย

พลังงานชัยภูมิ สนับสนุนแผงโซล่าร์ติดตั้งใน 5 พื้นที่ โดยทางจังหวัดช่วยเรื่องงบประมาณ 4.5 ล้านบาท เพื่อให้มีระบบน้ำในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้มีรายได้มากขึ้น

     นายพินิจ ช่างไม้ พลังงานจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จะประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำในการผลิตหม่อน ส่งผลให้การผลิตรังไหม เส้นไหมมีคุณภาพไม่ดี ไม่สามารถส่งต่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับผู้ประกอบการเพื่อผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ยังขาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตสินค้าได้น้อยและมีต้นทุนสูง


     ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำถึงปลายน้ำ ทางจังหวัดชัยภูมิจึงได้สนับสนุบงบประมาณในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชนให้กับกลุ่มผู้ผลิตไหม เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน งบประมาณ 4,550,000 บาท ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ และบ้านเสี้ยวน้อย ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยมีทางสำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้ดำเนินโครงการ

     “กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น ที่พาเยี่ยมชมครั้งนี้ เป็นหนึ่งใน 5 กลุ่ม ที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ช่วยให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการพัฒนาตนเอง สร้างรายได้เพิ่ม จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมให้เพิ่มขึ้น 10% เกิดการกระจายรายได้ และก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตไหม เพื่อไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้อีกด้วย” นายพินิจ กล่าว


มิ.ย. 62


 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
ราคาน้ำมัน

ผู้ชม
วันนี้ 62
เมื่อวาน 275
ทั้งหมด 71,695
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 67
เมื่อวาน 285
ทั้งหมด 92,093
 
เว็บสำเร็จรูป
×