▶ รัฐจับมือเอกชน
โซลาร์เซลล์เฟส 2 เริ่มแล้วรับซื้อ 25 ปี


            

            กกพ.สานต่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน ระยะที่ 2 มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 633 ราย จัดหาไฟฟ้าแบบ FiT รวมทุกพื้นที่ไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ สัญญารับซื้อ 25 ปี กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบไม่เกินปลายเดือนมิ.ย.ปี 2561  

            ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีงานจับสลากคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 (โครงการโซลาร์ราชการสหกรณ์ฯ) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และมีผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ มาลงทะเบียนและเข้าจับสลากจำนวน 633 ราย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

            นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. กล่าวว่า โครงการระยะที่ 2 นี้ กกพ. จะกำกับการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT โดยมีเป้าหมายปริมาณไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่ไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ จากที่คงเหลือจากการจัดหาในระยะที่ 1 และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งหน่วยงานราชการสามารถเสนอได้ 1 โครงการ ต่อ 1 ส่วนงานต่อ 1 พื้นที่ เช่นเดียวกันกับสหกรณ์ภาคการเกษตรเสนอได้ 1 โครงการและต้องไม่เป็นสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้าตามประกาศ กกพ. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยแต่ละโครงการสามารถเสนอได้ต้องมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ 

            สำหรับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการนี้มีระยะเวลา 25 ปี และจะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย และต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายในวัน SCOD ซึ่งต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล หากไม่เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก 

            อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้ปิดประกาศผลโครงการที่ผ่านการประมวลผลเบื้องต้น ที่บอร์ดหน้าห้องประชุมในวันจับสลาก และประกาศผลรายชื่อผู้เป็นเจ้าของโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการหาผู้สนับสนุนโครงการ และสามารถมายื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน กกพ. ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นภารกิจของ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการจัดทำโครงการโซลาร์ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อันเป็นการส่งเสริมผลักดันพลังงานทดแทน เพื่อนำปัจจัยความพร้อมของหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าในโครงการนี้ เป็นระยะที่ 2 จำนวน 219 เมกะวัตต์ ต่อเนื่องจากระยะแรกที่ได้ดำเนินการไปในปี 2559 ที่รับซื้อได้ 281.32 เมกะวัตต์


วันที่ 1 ส.ค. 60


 
WEB LINK
กลิ่นหอม น่าทาน ต้องกาแฟ “Gloria Jean’s” 
เขาใหญ่ พาโนรามา
ราคาน้ำมัน

ผู้ชม
วันนี้ 82
เมื่อวาน 675
ทั้งหมด 105,201
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 82
เมื่อวาน 680
ทั้งหมด 128,905
 
เว็บสำเร็จรูป
×