Exclusive

“เก้ามงคลวิลเลจ” บ้านคุณภาพ ในราคาโดนใจ
บจก.เก้ามงคลกรุ๊ป รับรางวัล “โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น (แนวราบ)” PRIX D’Excellence Awards 2020 โดยส่งบ้านเก้ามงคลวิลเลจ พุทธมณฑลสาย 5 เข้าประกวด ซึ่งทุกหลังสร้างด้วยอิฐแดง ใส่ใจทุกขั้นตอน ให้พนักงานทุ่มเทเหมือนทำบ้านให้ตัวเอง จัดเต็มในพื้นที่ส่วนกลาง ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการเดือนตุลาคม...
ก.พลังงาน เร่งสร้างงานให้ศก.ไทยดีด
รมว.พลังงาน แจงนโยบายสำคัญที่จะทำ ส่งเสริมการใช้ E20 , B10 เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับสู่ปกติโดยเร็ว เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ รวมทั้งหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม หากยังได้รับความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่า...
เว็บสำเร็จรูป
×