ดีต่อผู้เป็นโรคปอด          บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (TM) แนะนำเครื่องผลิตออกซิเจน Ease By Invacare สำหรับใช้กับผู้ป่วยโรคปอด เช่น ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ สามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่า 90% มีอัตราการไหลของออกซิเจน (Flow Rate) ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0-5 ลิตรต่อนาที และยังมี Nebulizer Mode สามารถใช้พ่นยาได้ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง 
 
         นอกจากนี้แล้วยังมีชุดดักจับไนโตรเจนมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมง สำหรับระบบกรองภายในตัวเครื่องนั้นเป็นกรองแบบสองชั้นมีกรองทั่วไป 1 ชั้น และมี HEPA FILTER กรองละเอียดสามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็ก ละอองเกสร ควัน แบคทีเรียและเชื้อราที่ลอยอยู่ในอากาศ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ 6 ชั่วโมง 

 
เว็บสำเร็จรูป
×