เติมเต็มความฝันบ้านกองลอย         บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้บริจาคอาหารกลางวันให้น้องๆโรงเรียนบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนหลายชาติพันธ์ เช่น กระเหรี่ยง สัวะ ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคและบริโภค ทำให้นักเรียนมีความต้องการอยากกินอาหารทะเล เช่น ปลาหมึกแห้งและอาหารทะเลอื่นๆ ACC จึงได้เติมเต็มความสุขให้กับน้องๆ โดยการบริจาค ปลาหมึกแห้ง อาหารทะเลแห้ง และเสื้อกันหนาว

         บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ก้าวเข้าสู้ปีที่ 10 ที่มุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในหลายๆด้าน ภายใต้โมเดล CH2E (Community, Humanity, Education, Environment) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคม พร้อมทั้งมอบโอกาสเติมความสุขคืนสู่สังคมมาโดยตลอด และจะยังคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสังคมต่อไป

 
เว็บสำเร็จรูป
×