รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม           ในปีนี้บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้คว้ารางวัล “BEST OVERSEAS FRANCHISE 2022 (รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม)” จากงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2565 "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022" จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นรางวัลที่คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ ที่เข้ามาดำเนินกิจการขยายสาขาในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นธุรกิจที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย

 
เว็บสำเร็จรูป
×