V Cargo ได้ใจโฮมโปรดูแลลูกค้าถึงบ้าน

วี คาร์โก้ ยังได้รับความไว้วางใจจากโฮมโปร ดูแลกันยาวๆ หลังทำธุรกิจร่วมกันมา 20 ปี ล่าสุดเพิ่มรถหัวลากอีก 33 คัน รวมเป็น 123 คัน เพิ่มบริการอีกระดับด้วยการให้พนักงานขับรถสามารถติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กับลูกค้าโฮมโปร โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานให้การรับรอง



นายอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ วี คาร์โก กรุ๊ป เปิดเผยว่า วี คาร์โก กรุ๊ป ได้ให้บริการขนส่งและติดตั้งสินค้าให้ HomePro มาตั้งแต่เกือบ 20 ปี และได้สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ โดยเพิ่มเติมบริการติดตั้งสินค้าจากเดิมที่ขนส่งสินค้าเพียงอย่างเดียว ทำให้ HomePro มั่นใจในคุณภาพการให้บริการและราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด จึงได้มีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมในบริการขนส่งและติดตั้งสินค้าให้แก่ลูกค้า HomePro

“จากคำสั่งซื้อเพิ่มเติมนี้เอง ทำให้เราได้สั่งซื้อรถหัวลาก ยูดี ทรัคส์ จำนวน 33 คัน เพิ่มเติมในฟลีทปัจจุบันที่เราให้บริการ HomePro อยู่ประมาณ 90 คัน ทำให้กองรถที่ประจำการในศูนย์กระจายสินค้า HomePro วังน้อย มีจำนวนรถหัวลากเพิ่มขึ้นเป็น 123 คัน” นายอุดม กล่าว

นายอุดม กล่าวว่า วี คาร์โก กรุ๊ป มีนโยบายเน้นการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้เร่งพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถให้สามารถเพิ่มเติมบริการติดตั้งสินค้าให้แก่ลูกค้าเช่น เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ เป็นต้น โดยพนักงานที่จะสามารถให้บริการติดตั้งได้ จะต้องมีประกาศนียบัตรจากการอบรมฝีมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน



ทั้งนี้ วี คาร์โก ได้อบรมพนักงานของบริษัทฯ ไปหลายรุ่นแล้ว ซึ่งเริ่มอบรมหลักสูตรเฉพาะของวี คาร์โก้ ที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ได้ผลิตพนักงานที่มีคุณสมบัติสามารถให้บริการการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วถึงเกือบ 100 คน ที่สำคัญกว่านี้คือ บริษัทฯ จะยกระดับคุณภาพของพนักงานที่ผ่านการอบรมให้กลับเข้ามาอบรมเพิ่มเติม เพื่อสามารถให้บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบทุกชิ้นที่มีในบ้านของลูกค้า และสร้างความเชื่อมั่นแก่ HomePro ว่าพนักงานของวี คาร์โก้ เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและเป็นบุคลากรด่านแรกที่ไปถึงบ้านลูกค้า

กรรมการผู้จัดการ วี คาร์โก กล่าวสรุปว่า วี คาร์โก เริ่มให้บริการ Last Mile Service แก่ HomePro ซึ่งบริการนี้ได้ฝึกพนักงานขับรถของวี คาร์โก ให้ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสามารถติดตั้งสินค้าประเภทต่างๆ ที่ HomePro ให้บริการแก่ลูกค้า ทำให้ HomePro สามารถลดขั้นตอนการทำงาน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ วี คาร์โก ต้องมีบุคลากรมืออาชีพที่จะรับงานที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าของ HomePro   



ต.ค. 63
 
เว็บสำเร็จรูป
×