BEST เปิดฮับคัดแยกใต้ตอนล่าง         จากความนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีมากขึ้น ทำให้การขนส่งพัสดุมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการการโซนภาคใต้ตอนล่าง บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ขยายศักยภาพของ HDY HUB ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ที่สามารถรองรับพัสดุที่จะเข้ามาได้สูงสุดถึง 12,000 ชิ้นต่อวัน โดยภายใน HDY HUB ประกอบด้วยโซนหลักๆ ที่สำคัญ อาทิ โซนคัดแยกพัสดุชิ้นเล็ก และโซนคัดแยกพัสดุชิ้นใหญ่ และมีการนำเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการคัดแยกพัสดุต่างๆ เช่น เครื่องสแกนพัสดุความเร็วสูง ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของพัสดุ DWS (Dimension Weight And Scanning) ที่เชื่อมต่อกับ Electronic scales ที่ชั่งน้ำหนัก วัดขนาด ถ่ายภาพ ตรวจสอบสภาพและแจ้งพัสดุที่บรรจุภัณฑ์เสียหายได้ในทันที และยังสามารถคำนวณค่าขนส่ง แสดงข้อมูลปลายทาง ข้อมูลผู้จัดส่ง และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนพัสดุได้ในคราวเดียว

 
เว็บสำเร็จรูป
×