เริ่มผลิตแบต G-Cell Q2/64บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ G-Cell ที่ใช้เทคโนโลยี Semi Solid เซลล์แรกของประเทศไทย จากโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานของ GPSC ที่ จ.ระยอง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินการผลิตภายในไตรมาส 2 ปี 2564 โดยเฟสแรกจะมีกำลังผลิตแบตเตอรี่ 30 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) มีเป้าหมายเพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วน Mobility และ Stationary ป้อนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม สถานีอัดประจุ ธุรกิจขนส่ง อาทิ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ เป็นต้น


 
เว็บสำเร็จรูป
×