ให้เลือด...ให้ชีวิต


บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “IND บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ ต่อลมหายใจเพื่อหลายชีวิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่านการบริจาคโลหิต และเป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลหิตสำรองขาดแคลน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลง IND จึงขอเป็นอีกแรงใจร่วมฝ่าวิกฤติเลือดขาดแคลนจากโควิด-19 ไปด้วยกัน

มี.ค. 64
 
เว็บสำเร็จรูป
×