เติมไฟให้น้อง        บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้ชื่อโครงการ “ เติมไฟให้น้อง ” โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างลานเอนกประสงค์ อำนวยความปลอดภัย มอบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าในอาคาร อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 10 ถัง เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานศึกษา และยังจัดการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การป้องกันและการระงับอัคคีภัย

 
เว็บสำเร็จรูป
×