PPC เปิดท่ารับการค้าฝั่งตะวันออก

ท่าเรือประจวบ เซ็นเอ็มโอยูกับซีฮอร์ส ในโครงการ “เรือเดินทะเลระหว่างท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเรือบางสะพาน” คาดภายในเดือนมีนาคมนี้ จะเริ่มใช้ขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร พาหนะ โดยเดินทางไม่เกิน 8 ชม. ช่วยเชื่อมภาคธุรกิจ-ท่องเที่ยว ระหว่างพื้นที่ EEC- SEC


บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ในโครงการเรือเดินทะเลระหว่างท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเรือบางสะพาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และสนับสนุนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน

โครงการดังกล่าว จะทำการทดลองวิ่งเรือ RORO ระหว่างท่าเรือสัตหีบ (จุกเสม็ด) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี – ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบด้วยการขนส่งสินค้า ยานพาหนะ และผู้โดยสารในเดือนมีนาคม โดยบริษัท ท่าเรือประจวบ จะใช้ท่าเทียบเรือท่า C และเรือที่ใช้มีชื่อว่า ดิ บลู ดอลฟิน มีความยาว 136.60 เมตร มีระวางขับน้ำ 7,003.00 ตัน สามารถบรรทุกรถได้ครั้งละประมาณ 80 คัน เป็นเรือขนส่งและโดยสารซึ่งภายในจะมีการให้บริการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยจะใช้เวลาเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวถึงจุดหมายประมาณ 7-8 ชั่วโมง จะช่วยประหยัดต้นทุน และระยะเวลาในการเดินทางถึงที่หมายได้เร็วขึ้น

ท่าเรือประจวบ อยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าจากภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการขนส่งทางน้ำ และสนับสนุนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน (Eastern Economic Corridor : EEC) และ (Southern Economic Corridor : SEC) ทำให้ท่าเรือประจวบมีศักยภาพที่จะรองรับการขนส่งสินค้าทั้งการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


ทั้งนี้ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ประกอบกิจการเป็นท่าเรือพาณิชย์สากล พร้อมให้บริการท่าเทียบเรือสำหรับเรือเดินทะเลพาณิชย์ และเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป รวมถึงมีบริการรับฝากเก็บสินค้า ท่าเรือน้ำลึกได้ออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของท้องทะเล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวท่าตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นร่องน้ำลึกโดยธรรมชาติ มีเขื่อนกันคลื่นลักษณะคล้ายบูมเมอแรง วางตัวขนานกับตัวท่าเรือ ซึ่งสร้างขึ้นจากวัสดุคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ทำหน้าที่รับแรงปะทะของคลื่นลม เพื่อให้สามารถจอดและทำงานได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯมีมาตรฐานในการให้บริการสามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี  
เว็บสำเร็จรูป
×