ITEL ได้งานใหม่เข้าแบ็กล็อกอีก 78 ล.

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ได้งานใหม่จากกรมสื่อสารไทย ในด้านวิทยุไมโครเวฟแบบ IP และอุปกรณ์ ในงบประมาณกว่า 78 ล้านบาท ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจโทรคมนาคม ที่จะสร้างการเติบโตในปีนี้ ด้วยงานในมือที่มีอยู่ 4,345 พันล้านบาท


นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกทำงานโครงการใหญ่จากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและได้เข้าลงนามในสัญญางานจัดซื้อชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP และอุปกรณ์ประกอบระบบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มูลค่าโครงการรวม 78,831,425.00 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การรับงานของกรมการสื่อสารทหารในครั้งนี้ จะทำให้มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 4,345.20  ล้านบาท พร้อมกับปรับองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและวิธีการเสนองานรูปแบบใหม่ ให้กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

ธุรกิจโทรคมนาคมมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้จะยังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 แต่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนต่างหันมาให้ความสำคัญและมีการลงทุนมากขึ้น ซึ่ง ITEL มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดำเนินโครงการต่างๆ ด้วยประสบการณ์ซึ่งอยู่ในวงการโทรคมนาคมมายาวนาน รวมทั้งมีทีมงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินโครงการดังกล่าวจากกรมการสื่อสารทหารติดต่อกัน 

การได้รับงานใหม่ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2564 จะเป็นปีที่ดี และคาดว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เนื่องจากบริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  ขณะเดียวกันโครงการที่เปิดให้เสนองานส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งศักยภาพและเสถียรภาพของโครงข่าย ทำให้มั่นใจว่าจะได้โอกาสรับงานใหม่เพิ่มเติมอย่างแน่นอน

 
เว็บสำเร็จรูป
×