เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป         บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักปฏิบัติ ‘คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน’ สำหรับปีนี้ โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป จัดขึ้นเป็นปีที่ 20 โดยตั้งใจจัดทำเค้กขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตามมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆรวม 22 แห่ง เช่น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วยเหลือ คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์เด็กพิเศษ ชุมชนคลองเตย) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (คลองเตย) เพื่อแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม พร้อมเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
เว็บสำเร็จรูป
×