ลูกค้าเก่ารีเทิร์น       กลุ่มลูกค้าต่างประเทศทั้งคนไข้เก่าและคนไข้ใหม่ เริ่มติดต่อเข้ามาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ อีกครั้งอย่างต่อเนื่อง หลังจำนวนลูกค้าต่างชาติลดลงนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 โดย รพ.ยังคงให้บริการคำปรึกษาทางการแพทย์กับกลุ่มคนไข้เก่าผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะจากประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นลูกค้าหลักที่สำคัญ เช่น ประเทศคูเวต กาต้าร์ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซาอุดิอาระเบีย และกลุ่ม CLMV  

       สำหรับปี 2565 ศูนย์การแพทย์นานาชาติ รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มีเป้าหมายขยายฐานลูกค้ากลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่ม CLMV ลูกค้าหลักเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นให้คำปรึกษาและรักษาโรคที่พบบ่อยจากการตรวจสุขภาพในคนไข้ เช่น การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของระบบประสาททุกประเภทและหลอดเลือดสมอง (Neurology and Stroke รวมไปถึงการตรวจรักษาผู้เป็นเบาหวาน การติดตามและให้การรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรคที่ยากต่อการรักษาให้หายขาด ได้รับการรักษาถูกจุด 

 
เว็บสำเร็จรูป
×