Mi Air ดักฝุ่น กทม.


เสียวหมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มอบเครื่องฟอกอากาศรุ่น Mi Air Purifier 3H จำนวน 300 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปให้ในห้องกิจกรรม ห้องสมุด หรือห้องที่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องมลพิษทางอากาศ โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ และจากนั้นจะส่งต่อไปยังโรงเรียนตามที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครพิจารณาตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและตามความเหมาะสมต่อไป


มี.ค. 64

 
เว็บสำเร็จรูป
×