เจ้าท่าคืนความสวยให้จอมเทียนคึกคัก

   กรมเจ้าท่า เร่งดำเนินโครงการถมทรายที่ชายหาดจอมเทียน ปรับทัศนียภาพให้ดูสวยดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยได้ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ดูแลงาน ระยะทาง 3.5 ก.ม. นำทรายจากเกาะรางเกวียนมาถา เพื่อป้องกันไม่ให้ชายหาดจมทะเล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปรับปรุงที่หาดพัทยามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้กลับมามีความสวยงาม จึงได้พัฒนาโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาที่ได้ปรับโฉมชายหาดพัทยาเหนือ บริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานี จนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์คกิ้ง สตรีท เป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นโครงการนำร่องที่ช่วยฟื้นฟู กระตุ้นการท่องเที่ยวชายหาดพัทยา ช่วยสร้างรายได้และเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากจากนักท่องเที่ยว ประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆ อย่างมาก กรมเจ้าท่า จึงได้จัดหางบประมาณเพื่อทำการเสริมทรายในพื้นที่ชายหาดจอมเทียนเป็นโครงการที่ 2 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างมาตรการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2552 พบว่าปัจจุบันชายหาดจอมเทียนประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเช่นเดียวกับชายหาดพัทยา ส่งผลให้ชายหาดลดขนาดลงไปทุกปี จนเหลือพื้นที่ทรายชายหาดจอมเทียนไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนบนชายหาดได้ ในบางช่วงของชายหาดเมื่อน้ำขึ้น ชายหาดจะจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มลดลงไปในอนาคต หากปล่อยทิ้งไว้ภายในไม่ถึง 10 ปี ชายหาดจอมเทียนจะไม่มีทรายเหลืออยู่ 

ดังนั้น จึงได้มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อทำการเสริมทรายเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายหาดเช่นเดียวกับที่ชายหาดพัทยา โดยจะเริ่มงานในระยะที่ 1 เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 กิโลเมตร โดยกรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างให้ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบทำการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ในครั้งนี้ และเริ่มการทำงานตั้งแต่ 29 พฤษภาคม 2563 จนถึง 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นระยะเวลา 900 วัน 

สำหรับแหล่งทรายที่จะใช้เสริมชายหาดจอมเทียน นำมาจากทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร และเป็นแหล่งเดียวกับที่ใช้เสริมทรายชายหาดพัทยามาแล้ว ซึ่งหลังจากการฟื้นฟูบูรณะชายหาดจอมเทียนเสร็จสิ้น ชายหาดจะมีขนาดความกว้างเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร มีความสวยงาม นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และรายได้ให้กับประเทศยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปสำหรับในปีนี้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า ได้มีโอกาสเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 รางวัลประเภทพัฒนาบริการ ผลงานจากโครงการระบบ Single Window @ Marine Department (SW@MD) 


พ.ย.  63

 
เว็บสำเร็จรูป
×