ได้คุณเหมียวโปรโมทโพชง          ที่ผ่านมา “โพชง” เครื่องดื่มสมุนไพรพฤกษชาติ 32 ชนิด ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกาย ช่วยฟื้นฟูบำรุงและบำบัดสุขภาพร่างกายได้อย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐานที่ได้รับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ จากที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน ในปีนี้บริษัท พีไฟว์ กรุ๊ป จำกัด จึงเลือก คุณเหมียว-ชไมพร จตุรภุช ดารา-นักแสดง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ สอดรับกับสังคมในปัจจุบันที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

 
เว็บสำเร็จรูป
×