เลี้ยงอุงสร้างรายได้

     

        นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์ เลขานุการคณะทำงานภาดใต้ ได้ลงพื้นที่ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมพูดคุยกับประธานกลุ่มชะแล้รักษ์ชันโรงและผึ้งหลวง พร้อมกับให้ความเห็นว่า ภาคใต้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าหากพัฒนาให้ถูกจุดจะยิ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคใต้ได้อีกมาก เช่น การสนับสนุนการเลี้ยงอุง หรือผึ้งชันโรง ซึ่งอุงนั้นมีดีกว่าการเลี้ยงแล้วเก็บน้ำผึ้งไปขาย เพราะยังสามารถเลี้ยงและให้เช่ารังของชันโรงเพื่อผสมเกสร เนื่องจากอุงได้ชื่อว่าเป็นนักผสมเกสร มีความสามารถที่จะเข้าไปผสมเกสรในหลอดดอกเล็กๆ จะช่วยให้ผลผลิตติดลูกได้มากขึ้น 

      น้ำผึ้งจากตัวอุงยังมีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ และยังมีส่วนช่วยควบคุมอาการนอนไม่หลับ บรรเทาอาการวิตกกังวล ดังนั้นถ้าสามารถผลักดันการเลี้ยงอุง หรือผึ้งชันโรง เพื่อทางการแพทย์ หรือได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐให้มีช่องทางในการส่งออกผลผลิตที่ได้จากชันโรงไปต่างประเทศแล้ว ก็จะยิ่งทำให้เกษตรกรมีอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×