PTG อัดงบอีก 4.5 พันล.ขยายปั๊ม

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี จัดงบประมาณ 4,500 ล้านบาท รับการขยายปั๊มน้ำมันและธุรกิจ non-oil กว่า 150 สาขา ขณะที่กำไรสุทธิ (สรุป ณ สิ้นปี 2563) ทำได้ 1,900 ล้าน ยอดขายน้ำมัน เติบโต 5.9% อยู่ที่ 4,959 ล้านลิตร พร้อมประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 0.50 บาท วันที่ 21 พ.ค.นี้ 


นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายจำนวนสถานีบริการให้ครอบคลุมการ เพิ่มการให้บริการที่มีความหลากหลาย และถึงแม้ว่าในปีนี้เศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนจากการระบาดของไวรัสคิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ แต่บริษัทฯ ยังคาดว่าจะเห็นการเติบโตในอุตสาหกรรมน้ำมันโดยรวม และจะสามารถรักษาระดับการเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมเอาไว้ได้ โดยได้ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในปีนี้อยู่ที่ 8 - 12%

ในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส LPG อีก 100–150 แห่ง รวมถึงขยายการให้บริการธุรกิจแก๊ส LPG ครัวเรือน จากการเพิ่มสาขาการให้บริการ Gas Shop อีก 50 แห่ง ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil ในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มจำนวนสาขาอีก 100–150 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังคงมุ่งเน้นการคัดสรรธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รอบด้านมากขึ้น ซึ่งได้จัดสรรงบการลงทุนไว้ประมาณ 4,000 – 4,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายสาขาของธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจ Non-Oil และธุรกิจใหม่

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,906 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 343 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 6,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,046 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการตลาดที่อยู่ในระดับปกติ ประกอบกับมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่นำผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 มาคำนวณ บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 2,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 582 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% จากปีที่แล้ว โดยมีรายได้จากการขายและการบริการรวม 104,423 ล้านบาท ลดลง 15,604 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันโลก จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเฉลี่ยลดลงถึง 16% และส่งผลต่อเนื่องทำให้ค่าการตลาดของธุรกิจน้ำมันลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 แต่ในช่วง 9 เดือนที่เหลือ ราคาน้ำมันจะมีเสถียรภาพมากขึ้น และราคาค้าปลีกน้ำมันปรับตัวสอดคล้องกับราคาต้นทุนน้ำมัน ทำให้ค่าการตลาดของธุรกิจน้ำมันกลับมาอยู่ในระดับปกติ


อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากปริมาณจำหน่ายน้ำมันโดยภาพรวมอยู่ที่ 34,837 ล้านลิตร หรือลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นเบอร์ 2 ของประเทศ โดยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันอยู่ที่ 4,959 ล้านลิตรหรือเติบโต 5.9% เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าที่บริษัทฯ วางไว้ที่ 6 - 10% และในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน 8 - 12% จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 สามารถขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันและแก๊ส LPG ได้ตามเป้าที่วางไว้รวมอยู่ที่ 67 สถานี จากที่กำหนดไว้ 50-100 สถานี ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานีบริการรวม 2,094 แห่งทั่วประเทศ และจากการควบคุมการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนในการขยายธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน (Non-Oil) และธุรกิจใหม่ รวม 2,043 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ที่ 3,000-3,500 ล้านบาท รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ Palm Complex ที่ดำเนินการโดยบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 40% โดยรับรู้กำไรเป็นจำนวน 353 ล้านบาท อีกด้วย

ทั้งนี้ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น จำนวน 1,670 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผล 835 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนของบริษัทวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 
เว็บสำเร็จรูป
×